Visie

In een snel veranderende omgeving vinden inwoners bij de Bibliotheek een inspirerende ontmoetingsplek voor lezen, leren en beleven. Hierbij is aandacht voor de actuele ontwikkelingen en specifieke groepen in de lokale samenleving.
De Bibliotheek stimuleert en ondersteunt de persoonlijkeontwikkeling van de inwoners door in te zetten op lezen, leren en digitaal meedoen.

Organogram

Gecertificeerd

De Bibliotheek De Groene Venen heeft in oktober 2017 voor de derde keer het predicaat ‘gecertificeerde Bibliotheek’ verkregen.

BiebApp gebruiksvoorwaarden

Contactgegevens

de Bibliotheek De Groene Venen
Gouweplein 1
2741 MW Waddinxveen
info@bibliotheekdegroenevenen.nl

IBAN: NL58RABO0129175463
BTW nummer: NL8168.93.445B01
KvK: 24398240

Raad van Toezicht

Leden Raad van Toezicht:
K. Wetsteijn, L.C. Bruins-van Wijngaarden, S. van Nieuwenhuijzen, C. de Jong (voorzitter) , I.W. Komrij

rvt

Privacy statement

Reglement