Visie

In een snel veranderende omgeving vinden inwoners bij de Bibliotheek een inspirerende ontmoetingsplek voor lezen, leren en beleven. Hierbij is aandacht voor de actuele ontwikkelingen en specifieke groepen in de lokale samenleving.
De Bibliotheek stimuleert en ondersteunt de persoonlijkeontwikkeling van de inwoners door in te zetten op lezen, leren en digitaal meedoen.

De Bibliotheek: het hart van de stad

Weet jij dat de bibliotheek al jaren een bruisende plek is, vaak middenin een stad, dorp of wijk?

Iedereen is er welkom. Je kunt er boeken lenen, informatie en hulp krijgen bij diverse onderwerpen (digiD, belastingaangifte, Coronapas), maar de bieb is ook een warme, veilige ontmoetingsplek.
Een plek om rustig huiswerk te maken, leesbevorderingsactiviteiten bij te wonen met je (klein)kinderen, toegang te hebben tot computers.
Een plek om taalcursussen en allerlei culturele activiteiten bij te wonen.

Het is een plek die van enorme waarde is voor onze samenleving. Een plek die het verdient om op waarde geschat te worden.
Nu en in de toekomst.

Organogram

Gecertificeerd

De Bibliotheek De Groene Venen heeft in oktober 2017 voor de derde keer het predicaat ‘gecertificeerde Bibliotheek’ verkregen.

BiebApp gebruiksvoorwaarden

Contactgegevens

de Bibliotheek De Groene Venen
Gouweplein 1
2741 MW Waddinxveen
info@bibliotheekdegroenevenen.nl

IBAN: NL58RABO0129175463
BTW nummer: NL8168.93.445B01
KvK: 24398240

Raad van Toezicht

Leden Raad van Toezicht:
K. Wetsteijn, L.C. Bruins-van Wijngaarden, S. van Nieuwenhuijzen, C. de Jong (voorzitter) , I.W. Komrij

rvt

Privacy statement

Reglement