Meertaligheid in de klas

Alle leerkrachten en pedagogisch medewerkers krijgen regelmatig te maken met kinderen die thuis een andere taal spreken dan Nederlands. Op deze pagina hebben we betrouwbare informatie voor je verzameld. 

Wat je moet weten over meertaligheid

 • Flyer pedagogisch medewerkers

 • Flyer leerkrachten (0-6 jaar)

 • Flyer leerkrachten (6-12 jaar)

Over meertaligheid

In Nederland wonen meer dan 2,5 miljoen mensen die naast het Nederlands met een andere taal zijn opgegroeid (KNAW, 2018).
Recent onderzoek wijst uit dat meertaligheid positief kan bijdragen aan de taal-, cognitieve en persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen.

Meertalige kinderen leren sneller andere talen, kunnen zich gemiddeld beter concentreren en vinden het makkelijker om letters om te zetten naar klanken.
Ook leren meertalige kinderen meer van verschillende culturen, wat bijdraagt aan een positieve houding ten opzichte van andere talen en culturen.

 

Lees meer over meertaligheid

 • Boek: Lidy Peters, Talen die de school in komen, 'De praktijk op een multidiverse basisschool' (LannooCampus, 2021)
 • Boek: Sara Gielen, Meertaligheid: een troef! : inspirerend werken met meertalige kinderen op school en in de buitenschoolse opvang (Abimo, 2015)
 • Boek: Marinella Orioni, Hoeveel talen spreek jij? Wat je altijd al wilde weten over meertaligheid (Uitgeverij SWP, 2019). Voor kinderen vanaf 10 jaar.
 • Boek: Marinella Orioni, Het meertalige kind (Uitgeverij SWP, 2020 / Uitgeverij Van Gennep, 2017). Voor professionals in de kinderopvang, leerkrachten en logopedisten.
 • Boek: Marinella Orioni, Meertalig opvoeden (Uitgeverij SWP, zomer 2021 / Uitgeverij Van Gennep, 2015). Voor ouders.

Boektoertje

Ben je op zoek naar meertalige collecties voor je school of kinderopvang? Maak dan eens gebruik van de meertalige BoekToer collecties.

Voor kinderopvang, peutergroepen en scholen bestaat er de mogelijkheid om een BoekToertje aan te vragen. Dit is een kleine collectie rondom een thema. Je kunt kiezen uit het BoekToertje Meertalig voorlezen, benoemen en vertellen, Arabisch, Pools en Turks.

Je bepaalt zelf hoelang je het BoekToertje in huis wilt hebben:
kort (8 weken) €32,50
lang (12 maanden) € 87,50

Voor meer informatie neem je contact op met jullie leesconsulent.

Collecties

 • BoekToertje Meertalig voorlezen
  Een collectie van in totaal 15 boeken. De collectie bestaat uit enkele titels die in meerdere talen geleverd worden (Arabisch, Pools, Turks, Nederlands en/of Engels).
 • BoekToertje Benoemen en vertellen
  Beeldwoordenboeken, aanwijsboeken en tekstloze prentenboeken waarbij zelf – in de eigen taal – het verhaal verteld kan worden. 
 • BoekToertje Arabisch
  Een kleine collectie van 15 aantrekkelijke prentenboeken in het Arabisch.
 • BoekToertje Pools
  Een kleine collectie van 15 bekende prentenboeken in het Pools.
 • BoekToertje Turks
  Een kleine collectie van 15 bruikbare prentenboeken in het Turks.

Ouderinformatie

Steeds meer kinderen worden in een andere thuistaal opgevoed. Ouders spelen een essentiële rol in de taalontwikkeling van hun meertalige kind en realiseren zich dat niet altijd. Wij hebben betrouwbare informatie voor hen verzameld.

Naar de ouderinformatie over meertaligheid


Handige websites

Meertalig opvoeden

Meertalig.nl is een interactieve website voor iedereen die met meertalige kinderen te maken heeft. Op deze website vind je betrouwbare informatie over meertalig opvoeden.

Bekijk

Prentenboeken in alle talen

Audio-vertalingen van mooie klassieke prentenboeken. Deze vertalingen zijn met veel liefde gemaakt door vrijwilligers en worden door hen voor je voorgelezen. Veel luisterplezier!

Bekijk

Taalontwikkeling

Wat is taal en hoe verloopt de taalontwikkeling? Waar moet je op letten als een kind met meerdere talen tegelijk opgroeit? Wat kun je doen om het praten en luisteren van het kind te stimuleren?

Bekijk

Moedertaal in NT2

Het Turks maakt geen verschil tussen ‘hij’ en ‘zij’. Het Russisch heeft geen lidwoorden, het Somalisch kent geen p, z of w. Leerkrachten kennen al die verschillen tussen andere moedertalen en het Nederlands niet. Deze app geeft het overzicht van de obstakels die je ondervindt bij 12 andere talen. En nog mooier: met oefeningen.

Bekijk

Taal begint thuis

Taal begint thuis is een website met taaltips voor ouders. De tips geven in verschillende talen een antwoord op de vraag 'Wat kan ik doen om de taalontwikkeling van mijn kind te stimuleren?'
Ook biedt de website informatie en ondersteuning aan professionals die ouders kunnen ondersteunen.

Bekijk

Meertaligheid in de klas

Thuistalen inzetten hoe doe je dat?