Opzeggen abonnement

Opzeggen van uw bibliotheekabonnement kan door het invullen van dit formulier, of in de Bibliotheek tijdens bemande openingsuren. In het eerste jaar kunt u alleen opzeggen met ingang van de vervaldatum, er is dan geen restitutie van contributiegeld. Daarna geldt een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende contributiegeld wordt naar uw bankrekening teruggestort. 
Heeft u een machtiging voor automatische incasso afgegeven? Deze zal voor u worden stopgezet.

GeboortedatumVerplicht
Automatische incasso afgeslotenVerplicht

Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand. De opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de volgende maand.