VSBfonds draagt bij aan VoorleesExpress Waddinxveen

VSBfonds

De Bibliotheek De Groene Venen is in januari 2016 gestart met het project VoorleesExpress Waddinxveen. Het VSBfonds heeft voor dit project, dat loopt tot en met 2018, een bedrag van 15.000 euro toegezegd.

De VoorleesExpress is een project gericht op kinderen in taalarme gezinnen. Twintig weken lang krijgt het gezin wekelijks een voorlezer thuis op bezoek. In dit uur introduceert de vrijwilliger het voorleesritueel. Ook krijgen de ouders handvatten om het voorlezen zelf over te nemen en op andere manieren de taalontwikkeling van de kinderen te stimuleren. De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. Daarnaast versterken we het partnerschap tussen school en ouders.

De Bibliotheek werkt nauw samen met partners op het gebied van leesbevordering, ouderbetrokkenheid en vrijwillige inzet en participatie.
In september start het werven van voorleesvrijwilligers. Heeft u belangstelling? Aanmelden kan al bij projectleider Miranda Nagtegaal: voorleesexpress@waddinxveen.nl

Voor meer informatie:http://voorleesexpress.nl/locatie/waddinxveen

VSBfonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.