Oranjefonds steunt VoorleesExpress Waddinxveen

De Bibliotheek De Groene Venen is in januari 2016 gestart met het project VoorleesExpress Waddinxveen. Het Oranjefonds heeft voor dit project, dat loopt tot en met 2018, een bedrag van 58.000 euro toegezegd.

De VoorleesExpress is een project gericht op kinderen in taalarme gezinnen. Twintig weken lang krijgt het gezin wekelijks een voorlezer thuis op bezoek. In dit uur introduceert de vrijwilliger het voorleesritueel. Ook krijgen de ouders handvatten om het voorlezen zelf over te nemen en op andere manieren de taalontwikkeling van de kinderen te stimuleren. De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. Daarnaast versterken we het partnerschap tussen school en ouders.

De Bibliotheek werkt nauw samen met partners op het gebied van leesbevordering, ouderbetrokkenheid en vrijwillige inzet en participatie.
In september start het werven van voorleesvrijwilligers. Heeft u belangstelling? Aanmelden kan al bij projectleider Miranda Nagtegaal: voorleesexpress@waddinxveen.nl

Voor meer informatie: http://voorleesexpress.nl/locatie/waddinxveen

Het Oranjefonds

Het Oranje Fonds steunt jaarlijks ruim 7.500 sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met € 27,4 miljoen initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.