Voorlezers VoorleesExpress Waddinxveen

Gepubliceerd op: 3 juni 2017 12:02

Na drie succesvolle seizoenen gaat in september 2017 een nieuw voorlees seizoen voor de VoorleesExpress Waddinxveen van start. De Bibliotheek is hiervoor op zoek naar vrijwillige voorlezers.

Een voorlezer gaat gedurende 20 weken thuis voorlezen in een gezin met jonge kinderen (2 t/m 8 jaar). Het kan gaan om allochtone kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal, of die opgroeien in een taalarme thuisomgeving. Ook Nederlandse kinderen met een beperkte woordenschat of een andere taalachterstand komen in aanmerking voor de VoorleesExpress.
De voorleesvrijwilliger introduceert het voorleesritueel in het gezin. Daarmee wordt de taalomgeving bij de kinderen thuis verrijkt.
De voorlezer leest interactief voor en betrekt de kinderen bij het voorlezen. Doel hierbij is: laten zien hoe leuk (voor)lezen is.

Een belangrijke taak naast het voorlezen is het stimuleren van betrokkenheid van de ouders. Binnen eigen mogelijkheden worden ouders aangespoord om actief mee te doen en gestimuleerd om ook zelf voor te gaan lezen.
Zo leren de ouders ook zelf de taalontwikkeling van de kinderen te stimuleren.

De vrijwilligers worden begeleid door de Bibliotheek, met kennis en met materialen.

Functie-profiel:

  • Goede beheersing van de Nederlandse taal
  • 20 keer een uur beschikbaar om voor te lezen bij het gezin thuis (vaste avond & tijd)
  • Enthousiast over (voor)lezen en boeken
  • Affiniteit met kinderen
  • Communicatief sterk
  • Open houding richting andere culturen
  • Verklaring Omtrent Gedrag (wordt i.s.m. de Bibliotheek aangevraagd)
      

Aanmelden kan per mail: voorleesexpress@bibliotheekdegroenevenen.nl