De Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school

Scholen, gemeente en bibliotheek slaan de handen ineen voor kwaliteitsverbetering binnen het onderwijs! Door een gezamenlijke strategie op te stellen en bewezen diensten en programma's van de bibliotheek te benutten wordt de school omgevormd naar een ideale lees- en mediaomgeving. Een omgeving waarin lezen en (digitale) media volop de ruimte krijgen en waar aantoonbaar betere resultaten worden geboekt.

De Bibliotheek op school betekent samenwerken aan verbetering van de taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Op een basisschool hoort een actuele boekencollectie die kinderen prikkelt om te lezen. Voor leerkrachten is het bijna ondoenlijk om het aanbod op het gebied van jeugdliteratuur te volgen. De leesconsulent van de Bibliotheek is specialist op het gebied van jeugdliteratuur. Zij kan jouw school ondersteunen op het gebied van collectievorming, beheer van collectie, het verzorgen van een uitnodigende leesomgeving voor jullie leerlingen en een leesmonitor om de leesgegevens en het leesplezier van de leerlingen te volgen. De Bibliotheek op school biedt een doorgaande leesbevorderingslijn.


Schoolwise Portal

Scholen kunnen gebruik maken van hun eigen persoonlijke Portal. In de zoekmachine van de SchoolWise Portal kunnen leerlingen boeken, websites en filmpjes opzoeken. Alle resultaten worden overzichtelijk gepresenteerd, waarbij zichtbaar is of een boek aanwezig is op school of in de vestiging. Alle websites waar SchoolWise naar verwijst zijn betrouwbaar, veilig én kindvriendelijk. Ideaal dus om te gebruiken bij het maken van werkstukken en spreekbeurten. Leerkrachten gebruiken de omgeving om naar het docentmenu van de schoolWise-omgeving te gaan. Hierin beheer je alle gegevens van jouw leerlingen. Klik op jouw schoolnaam