Voorzitter Raad van Toezicht

Ben jij een bevlogen toezichthouder die zich graag inzet voor de toegankelijkheid van kennis, informatie en cultuur? Bij Stichting Bibliotheek De Groene Venen met vestigingen in Waddinxveen, Zuidplas en Bodegraven-Reeuwijk is met ingang van 2021 een plek vrij voor een Voorzitter van de Raad van Toezicht.

Ben jij een bevlogen toezichthouder die zich graag inzet voor de toegankelijkheid van kennis, informatie en cultuur? Bij Stichting Bibliotheek De Groene Venen met vestigingen in Waddinxveen, Zuidplas en Bodegraven-Reeuwijk is met ingang van 2021 een plek vrij voor een Voorzitter van de Raad van Toezicht.

Als voorzitter voldoe je aan het volgende profiel:

Je hebt:

 • aantoonbare kennis van en affiniteit met cultuur en/of educatie; 
 • affiniteit met en belangstelling voor de brede maatschappelijke functie van de Bibliotheek in de moderne samenleving;
 • visie op de rol van de Bibliotheek in de (continu veranderende) samenleving;
 • de kwaliteiten van een toezichthouder. Je bent zowel een klankbord als een adviseur, en je betrokkenheid is in een goede balans;
 • ervaring in een bestuurlijke en of toezichthoudende rol, bij voorkeur als voorzitter;
 • analytisch vermogen op HBO- of academisch denkniveau;
 • gevoel voor maatschappelijke en politieke verhoudingen; 
 • kennis van en ervaring met politieke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • bewustzijn van de specifieke rol als regisseur van het toezichtproces.

Je bent:

 • creatief, in staat buiten de lijnen te denken, maar wel met een zakelijke inslag;
 • ondernemend en met een goed, relevant netwerk;
 • in staat om rolvast toezicht te houden en een goede verbinder te zijn, binnen de RvT, met de bestuurder en de organisatie;
 • een sterke motiverende no-nonsense persoonlijkheid;
 • op de hoogte van de politieke kaart van het werkgebied van de Bibliotheek. 

Uiteraard kun je ook vanuit een gezamenlijke visie werken en zorgdragen voor collegialiteit binnen de RvT en voor een goed team. Daarnaast vervul je op een goede manier de rol van het technisch voorzitterschap en zie je toe op zorgvuldige besluitvorming. 

Reageren:

Spreekt deze waardevolle, maatschappelijke functie je aan en is het profiel op je lijf geschreven?
Reacties graag vóór 2 november 2020 per e-mail richten aan:
de Bibliotheek De Groene Venen, t.a.v. Raad van Toezicht, mevrouw H.C.M van de Wetering, info@bibliotheekdegroenevenen.nl. Ook voor meer informatie is zij op dit e-mailadres bereikbaar, en telefonisch via 06 29 436 335. De gesprekken met twee leden van de Raad van Toezicht en de directeur/bestuurder vinden plaats in Waddinxveen, Cultuurhuys de Kroon op 10, 11 en 12 november vanaf 19.00 uur.


Stichting Bibliotheek De Groene Venen is voor de gemeenten Waddinxveen, Zuidplas en Bodegraven-Reeuwijk de lokale en vrije toegangspoort tot kennis, informatie en cultuur. Oftewel dé plek voor persoonlijke ontwikkeling en leesplezier, maar ook voor het onderhouden van basisvaardigheden en ontmoeting. De economische en technologische ontwikkelingen in de samenleving verlangen een ondernemende en vraaggerichte Bibliotheek. In dialoog met de gemeenten wordt die toekomstbestendige dienstverlening naar de inwoners gegarandeerd. Náást de basiscollectie boeken en tijdschriften is de Bibliotheek een actieve partner in het netwerk van maatschappelijke-, educatieve en culturele instellingen, die uitdagingen als laaggeletterdheid en (digitale)vaardigheden aanpakt. Want de werk- en leefomgeving vraagt steeds meer van de burgers, en tegelijkertijd is 1 op de 9 inwoners in Nederland laaggeletterd of digitaal onvoldoende vaardig. Dit kost de samenleving jaarlijks meer dan 1 miljard euro.