Klachtenformulier

  • Op dit formulier kunt u uw klacht over de Bibliotheek kenbaar maken.
  • Wij verzoeken u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen.
  • Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Omschrijving van uw klacht: