Daisy-rom en Daisy-speler

Een daisy-rom is een speciaal soort luisterboek. Het ziet er hetzelfde uit als een luisterboek op cd. Het verschil is dat een daisy-rom sneller of langzamer kan worden afgespeeld. Verder kunt u er ook in bladeren om te zoeken naar pagina's, net als bij een boek. Voor het beluisteren is een daisy-speler nodig. Een daisy-rom kunt u niet beluisteren met een gewone cd-speler.

Uitprobeer service
Om u met de daisy-speler kennis te laten maken heeft de Bibliotheek de uitprobeer service ontwikkeld. Elke Bibliotheek heeft een kleine collectie daisy-roms en een daisy-speler. Zo kun je zelf proberen of dit een geschikt middel voor jou is om boeken te beluisteren. Je kunt de daisy-roms en de daisy-speler in de Bibliotheek met hulp van onze medewerkers proberen, maar je kunt dat ook thuis doen.

Om van deze service gebruik te maken, hoef je geen lid te zijn van de Bibliotheek. Wel vragen we jou een legitimatiebewijs te tonen. Als daisy-roms voor jou een uitkomst zijn, kun je een daisy-speler aanvragen bij jouw zorgverzekeraar. Deze wordt meestal volledig vergoed.

Voor het lenen van daisyroms moet éénmalig een verklaring leesbeperking ingevuld worden. Met de uitgevers is landelijk afgesproken dat Daisy-roms alleen aan mensen met een leesbeperking mogen worden uitgeleend. De verklaring leesbeperking ligt in de Bibliotheek voor jou klaar om in te vullen.