training voorleescoördinator

31 oktober 2018 | Bibliotheek De Groene Venen; Waddinxveen

De training leidt pedagogisch medewerkers op tot voorleescoördinator. Met een voorleescoördinator op het kinderdagverblijf / peuterspeelzaal of voorschool is het voorleesbeleid goed geborgd.

De kinderopvang heeft een belangrijke taak in de ontwikkeling van de literaire competentie en leesmotivatie bij kinderen van nul tot vier jaar. Aandacht voor boeken, lezen en voorlezen in de kinderopvang is dan ook van grote betekenis. Een voorleescoördinator zorgt er voor dat het voorlezen een structurele plek krijgt binnen beleid en uitvoering in de instelling. De voorleescoördinator draagt met steun van het team en de manager zorg voor de basisvoorwaarden: een visie op lezen, voldoende (voor)leestijd, een actuele gevarieerde boekencollectie, de leesomgeving, ouderbetrokkenheid, deelname aan leesactiviteiten en -projecten en deskundigheidsbevordering voor pedagogisch medewerkers. 

Wie

De training is bedoeld voor pedagogisch medewerkers van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.

Rol voorleescoördinator

Deelnemers worden opgeleid tot voorleescoördinator, die ervoor zorgt dat het voorlezen een structurele plek krijgt binnen het beleid en uitvoering van de instelling. De voorleescoördinator draagt met steun van het team en de manager zorg voor de basisvoorwaarden: een visie op lezen, voldoende (voor)leestijd, een actuele gevarieerde boekencollectie, de leesomgeving, ouderbetrokkenheid, deelname aan leesactiviteiten en –projecten en deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers.  

Trainingsinhoud

Drie bijeenkomsten van 4 uur, met 10 uur huiswerk. De totale studiebelasting is 22 uur. Daarnaast is er een jaarlijkse terugkombijeenkomst van 3 uur. Er wordt tijdens de training aandacht besteed aan:

 • Profiel voorleescoördinator
 • Ontwikkelingsgebieden 
 • Voorlezen aan jonge kinderen
 • Soorten boeken
 • De leesomgeving
 • Interactief voorlezen
 • Digitale prentenboeken(op verzoek)
 • (Introductie) Voorleesplan
 • Ouderbetrokkenheid
 • Sociale kaart 
 • leesbevorderende activiteiten

Cursusmateriaal

Deelnemers ontvangen een reader met handout. 

Resultaten

Deelnemers hebben een eerste Voorleesplan in samenspraak met de leidinggevende van de organisatie gemaakt waarin het voorleesbeleid wordt vastgelegd. Na afloop ontvangen deelnemers een certificaat.