Formulierenbrigade

Sinds oktober 2016 is de Formulierenbrigade een gewaardeerde en vaste dienstverlening in de Bibliotheek Waddinxveen. Iedereen die hulp nodig heeft bij het invullen van formulieren kan hiervan (gratis) gebruikmaken.

Met ingang van 5 januari 2018 zal het wekelijkse spreekuur op vrijdagmorgen plaatsvinden van 10.00 – 12.00 uur. Het spreekuur voor de dinsdagmorgen èn de donderdagavond komt te vervallen.

De dienstverlening van de Formulierenbrigade blijft uiteraard ongewijzigd: helpen bij het invullen van (digitale) formulieren als formulieren van het UWV, de zorgverzekering, verzoeken om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, toeslagen, studiefinanciering, aanvragen WW enzovoorts . U kunt ook denken aan het uitleggen van bijsluiters of officiële brieven. Invullen van belastingformulieren valt hier niet onder.

Tijdens het spreekuur zijn er altijd twee vrijwilligers aanwezig om u te helpen.