Disclaimer

Deze website is eigendom van de Bibliotheek De Groene Venen. Overname van artikelen en kopiëren van (delen van) de website is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de Bibliotheek. Bij gebruik dient de volledige bron en het copyright te worden vermeld.

Bij het samenstellen van de informatie voor de website wordt door de redactie de nodige zorgvuldigheid betracht. De Bibliotheek De Groene Venen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor onjuiste informatie en de gevolgen daarvan. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. 

Tijdens activiteiten in en om de Bibliotheek worden regelmatig foto's gemaakt voor plaatsing op de website. Het is niet altijd mogelijk om toestemming te vragen voor het nemen van deze foto's. Indien u zichzelf ziet op één van de foto's op deze website en u heeft bezwaar, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen via de contactbutton op de website. De foto zal dan van de website worden verwijderd.

Het is toegestaan delen van de website te (deep)linken of verwijzingen op te nemen in zoekmachines. Het is niet toegestaan om de normale werking van deze website te verstoren of de integriteit ervan te schenden (kraken, hacken). Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de informatie op deze site, noch de toegang tot deze site voor andere gebruikers te beletten, te beperken of anderszins te beïnvloeden.