Meer informatie of ook een Bibliotheek op school worden?

Wilt u advies of informatie over de Bibliotheek op School? De Bibliotheek wil graag met u in gesprek over de mogelijkheden voor uw school. Hiervoor neemt u contact op via

Dorrie Pieterse • Backoffice Manager                                                                                                        0180-22 90 02 • 06-16 11 99 67                                                          dpieterse@bibliotheekdegroenevenen.nl

Promo de bibliotheek op school

De Bibliotheek op School

Scholen, gemeente en bibliotheek slaan de handen ineen voor kwaliteitsverbetering binnen het onderwijs! Door een gezamenlijke strategie op te stellen en bewezen diensten en programma's van de bibliotheek te benutten wordt de school omgevormd naar een ideale lees- en mediaomgeving. Een omgeving waarin lezen en (digitale) media volop de ruimte krijgen en waar aantoonbaar betere resultaten worden geboekt.

De Bibliotheek op School betekent samenwerken aan verbetering van de taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.  

Op een basisschool hoort een actuele boekencollectie die kinderen prikkelt om te lezen. Voor leerkrachten is het bijna ondoenlijk om het aanbod op het gebied van jeugdliteratuur te volgen. De leesconsulent van de Bibliotheek is specialist op het gebied van jeugdliteratuur. Zij kan uw school ondersteunen op het gebied van collectievorming, beheer van collectie, het verzorgen van een uitnodigende leesomgeving voor uw leerlingen en een leesmonitor om de leesgegevens en het leesplezier van de leerlingen te volgen. De Bibliotheek op school biedt een doorgaande leesbevorderingslijn.

De bouwstenen uitgelegd

Opbrengstgericht samenwerken met de Bibliotheek op school: bouwstenen

Lezen met BoekStart en de Bibliotheek op school werkt

Daarom! de bibliotheek op school

De monitor

Een school die deelneemt aan de Monitor de Bibliotheek op school (Monitor dBos) wil doelgericht samenwerken met de Bibliotheek om de taalontwikkeling en de informatievaardigheden van de leerlingen te stimuleren.  

De monitor bevat gegevens over onderwerpen als het lees- en leengedrag van leerlingen, de leescultuur thuis en het leesbevorderend gedrag van leerkrachten. De meting met de monitor wordt jaarlijks uitgevoerd, met behulp van digitale vragenlijsten die door leerlingen, leerkrachten en leesconsulenten worden ingevuld.

De gegevens geven inzicht in de sterke en minder sterke kanten van de leescultuur en bieden daarmee een basis voor een doelgericht leesbevorderingsbeleid, dat jaarlijks naar aanleiding van nieuwe gegevens bijgesteld kan worden.

monitor

Landelijk aanbod voor het onderwijs

dbos

Meer informatie over het landelijk aanbod voor het onderwijs vanuit de bibliotheek.

De doorgaande leeslijn; De leesontwikkeling van 0-20 jaar

Samen! de bibliotheek op school

De voordelen van SchoolWise

SchoolWise is modern en veelzijdig en sluit volledig aan bij de belevingswereld en de vaardigheden van de huidige generatie leerlingen, een generatie die opgroeit met digitale media en internet. SchoolWise is aantrekkelijk vormgegeven en staat in verbinding met het systeem van Bibliotheek De Groene Venen.

We hebben even de voordelen van SchoolWise voor jouw school op een rij gezet:

 • Borging voor kwaliteit, professionaliteit en continuïteit van de schoolbibliotheek
 • Je krijgt beschikking over een portal voor leerlingen/docenten. Deze portal is helemaal gericht op leesbevordering en leespromotie op school
 • Alle leerlingen kunnen direct lid worden van de Bibliotheek De Groene Venen
 • Het lees- en leengedrag van de kinderen kan worden gemonitord
 • Gebruiksgemak voor kinderen met een eenvoudige zoekstructuur en titelbeschrijvingen afgestemd op basisonderwijs
 • Er kan integraal worden gezocht, gereserveerd en verlengd in de schoolbibliotheek en in de collectie van Bibliotheek De Groene Venen
 • Zoeken in betrouwbare digitale bronnen voor bijvoorbeeld werkstukken en spreekbeurten
 • Gebruiksgemak voor scholen door ondersteuning bij de inrichting van een werkstation, onderhoud, updates en bij de conversie van Educat-B. Een back-up is niet meer nodig
 • Eenvoudig invoeren van nieuwe boeken en aanmaken van barcodes en rugetiketten
 • Even voorstellen

  Ons team bestaat uit een Backoffice manager, 5 leesconsulenten en een mediacoach. 

  Drie leesconsulenten werken voor de basisscholen (primair onderwijs) in ons werkgebied. Twee andere richten zich op de kinderopvang en peuterspeelzalen (VVE) en coördineren de VoorleesExpress. De mediacoach ondersteunt de leesconsulenten in alles op het gebied van  mediawijsheid.

  De leesconsulenten primair onderwijs zijn de schakel tussen de Bibliotheek De Groene Venen en de school. Samen met de leescoördinatoren zorgen zij voor de schoolbibliotheek waar leesplezier voorop staat. De mediacoach bedenkt en organiseert activiteiten om de mediawijsheid van kinderen, jongeren, ouders, senioren, leerkrachten en directies te verbeteren.

 • Even voorstellen

  Mijn naam is Dorrie Pieterse. Ik ben Backoffice manager voor Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Zuidplas.

  Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 0180 22 90 02, per mobiel op 06 16119967 of via dpieterse@bibliotheekdegroenevenen.nl

 • Even voorstellen

  Mijn naam is Marion Hoogenboom. Ik ben leesconsulent primair onderwijs in Bodegraven-Reeuwijk.

  Mijn werkdagen zijn maandag, woensdag en donderdag. Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 0172 25 14 11 of via mhoogenboom@bibliotheekdegroenevenen.nl

 • Even voorstellen

  Mijn naam is Karin Hoogerbeets. Ik ben leesconsulent primair onderwijs in Nieuwerkerk aan den IJssel, Moerkapelle, Moordrecht en Zevenhuizen (Zuidplas).

  Mijn werkdagen zijn maandag, woensdag en donderdag. Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 0180 22 90 02 of via khoogerbeets@bibliotheekdegroenevenen.nl

 • Even voorstellen

  Mijn naam is Monique Verhoeven. Ik ben leesconsulent primair onderwijs in Waddinxveen en voor de PWA in Nieuwerkerk aan den IJssel.

  Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag en donderdagochtend. Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 0182 64 05 72 of via mverhoeven@bibliotheekdegroenevenen.nl

 • Even voorstellen

  Mijn naam is Elja Franken. Ik ben mediacoach voor Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Zuidplas.

  Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag. Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 0182 64 05 72 of via efranken@bibliotheekdegroenevenen.nl

 • Even voorstellen

  Mijn naam is Alice Hoogerbrugge. Ik ben leesconsulent VVE en coördinator VoorleesExpress in Nieuwerkerk aan den IJssel, Moerkapelle, Moordrecht en Zevenhuizen (Zuidplas).

  Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en woensdag.Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 0180 63 83 88, op 06 45750202 of via ahoogerbrugge@bibliotheekdegroenevenen.nl

 • Even voorstellen

  Mijn naam is Anne Verhagen. Ik ben leesconsulent VVE en coördinator VoorleesExpress in Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk.

  Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en woensdag. Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 0182 64 97 74, per mobiel op 06 49497335 of via averhagen@bibliotheekdegroenevenen.nl

SchoolWise service pagina

service

Voor al uw vragen over de SchoolWise-omgeving van uw school.

De bibliotheek op school folder

Overal! de bibliotheek op school

Van BoekStartbaby tot leesbeest op school!