Jaaraanbod

 • Jaaraanbod

Voor kinderen zijn boeken van groot belang. Door plaatjes kijken, praten, lezen en voorlezen leren ze hoe de wereld eruit ziet. Samen met boeken bezig zijn is bovendien goed voor de ontwikkeling van de taal, de fantasie en de concentratie. Zelfstandig leren lezen gaat makkelijker als kinderen plezier beleven aan verhalen en gewend zijn aan boeken!

Voor veel peuterspeelzalen en kinderdagverblijven is dit reden genoeg om aandacht te besteden aan taal en lezen.

Wij kunnen jullie hierbij ondersteunen. Door samen te werken kunnen we een bijdrage leveren aan de ontwikkelingskansen van kinderen.

De Bibliotheek biedt het primair onderwijs elk jaar een pakket van activiteiten en producten aan, gericht op leerlingen in het basisonderwijs.

Het aanbod bevat activiteiten op het gebied van leesbevordering en digitale geletterdheid. Het doel is ieder kind (digi)taalvaardig

Inschrijfformulier Voorschools aanbod

Inschrijfformulier Primair Onderwijs

 • Leskisten

De koffer ‘Oorlog dichterbij'

De koffer ‘Oorlog dichterbij in Midden-Holland’ groep 7/8

Voor veel kinderen is de periode van oorlog en bezetting alleen maar een tekst in hun geschiedenisboek. Om persoonlijke en lokale oorlogsverhalen dichterbij te brengen, is er een bijzondere koffer voor groep 7 en 8 van het primair onderwijs.

Een koffer vol boeken, documenten, foto's en voorwerpen uit onze eigen regio die te maken hebben met de tweede wereldoorlog en bevrijding. De koffer zelf staat symbool voor weggaan en thuiskomen, en voor herinneringen.

Leen de koffer om de bestaande lessen aanschouwelijk te maken of voor verdere verdieping.

Een boekje met leestips helpt de docent daarbij, net als de digitale kaart waarmee de lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog wordt ontsloten.

Leskist Vrijheid

Leskist Vrijheid groep 7/8

In 2020 vierde Nederland 75 jaar bevrijding. Tegelijkertijd zijn oorlog, vluchten en onderdrukking helaas nog steeds actuele thema`s. In de leskist Vrijheid is zowel aandacht voor de thema’s vrijheid, oorlog, democratie, vluchten en verleden als voor begrijpend lezen en het maken van leeskilometers. De lessen gaan verder dan het thema Tweede Wereldoorlog.

In zes weken lezen de leerlingen zelfgekozen boeken met thema’s als vrijheid, vluchten en oorlog. In week 1 geeft de leerkracht een introductieles, daarna driemaal een korte les aan de hand van een thema en een afsluitende les om terug te blikken. In deze lessen wordt de verbinding gemaakt tussen de boeken en het thema. Daarnaast zijn er tips en lessuggesties om nog dieper op het thema in te gaan. De leskist bevat boeken, een handleiding, lesbrieven, kopieerbladen, titellijst en bijlagen.

Leskist vroeger groep 3/5

De basis van de leskist is een fotoboek met vijf historische foto’s. Met dit fotoboek maken de leerlingen kennis met het leven zoals dat ongeveer honderd jaar geleden was. De foto’s beslaan vijf thema’s: Geboorte, In huis, School, Jarig en Spelen. Rond deze thema’s zitten er in de kist tal van attributen, spelletjes, opdrachten en suggesties voor verwerking. Ook ontbreken de boeken niet.
Met de leskist wordt het verleden nog dichter bij de leerlingen gebracht.

Leskist molens groep 1/8

Heb je een molenproject op school?
In de leskist vind je materialen over molens voor kinderen van verschillende leeftijden. Het lesmateriaal is opgesplitst in materiaal over de korenmolen en de poldermolen. Het materiaal bestaat uit: een dvd, verhalen, spelletjes, verkleedkleren, opdrachten en suggesties voor verwerking. Je kunt zelf bepalen welke opdrachten je in de groep wilt uitvoeren. Ook zijn er websites tips bijgevoegd waar je jouw leerlingen van alles over molens kunt laten ontdekken.

Even voorstellen
Ons team bestaat uit een Backoffice manager, 5 leesconsulenten en een mediacoach.

In ons werkgebied Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Zuidplas werken drie leesconsulenten voor de basisscholen (primair onderwijs).

Twee andere richten zich op de kinderdagverblijven en peutergroepen (VVE) en coördineren de VoorleesExpress.

De mediacoach bedenkt en organiseert activiteiten om de digitale vaardigheden van kinderen, ouders, leerkrachten en directies te verbeteren.

De leesconsulenten VVE zijn de schakel tussen de Bibliotheek en de instellingen. Samen met de voorleescoördinatoren zorgen zij ervoor dat de kinderen kunnen genieten van taal en een positieve leesattitude ontwikkelen. Zij werken met Boekstart in de Kinderopvang.

De leesconsulenten po zijn de schakel tussen de Bibliotheek en de school. Samen met de leescoördinatoren zorgen zij voor de schoolbibliotheek waar leesplezier voorop staat. Zij werken met de Bibliotheek op school.

De mediacoach ondersteunt de leesconsulenten in alles op het gebied van digitale geletterdheid (ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking).

 • Stuur een mail

  Mijn naam is Dorrie Pieterse. Ik ben Backoffice manager voor Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Zuidplas. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 0180 22 90 02, per mobiel op 06 16119967 of via

  Bekijk details van

 • Stuur een mail

  Mijn naam is Alice Hoogerbrugge. Ik ben leesconsulent VVE en coördinator VoorleesExpress in Nieuwerkerk aan den IJssel, Moerkapelle, Moordrecht en Zevenhuizen (Zuidplas). Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en woensdag.Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 0180 63 83 88, per mobiel op 06 45750202 of via

  Bekijk details van

 • Stuur een mail

  Mijn naam is Anne Verhagen. Ik ben leesconsulent VVE en coördinator VoorleesExpress in Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en woensdag. Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 0182 64 97 74, per mobiel op 06 49497335 of via

  Bekijk details van

 • Stuur een mail

  Mijn naam is Elja Franken. Ik ben mediacoach voor Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Zuidplas. Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag. Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 0182 24 45 30, per mobiel op 06 16487549 of via

  Bekijk details van

 • Stuur een mail

  Mijn naam is Karin Hoogerbeets. Ik ben leesconsulent en mediacoach primair onderwijs in Nieuwerkerk aan den IJssel, Moerkapelle, Moordrecht en Zevenhuizen (Zuidplas). Mijn werkdagen zijn maandag, woensdag en donderdag. Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 0180 22 90 02, per mobiel op 06 33385130 of via

  Bekijk details van

 • Stuur een mail

  Mijn naam is Marion Hoogenboom. Ik ben leesconsulent primair onderwijs in Bodegraven-Reeuwijk. Mijn werkdagen zijn maandag, woensdag en donderdag. Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 0172 25 14 11, per mobiel op 06 33589631 of via

  Bekijk details van

 • Stuur een mail

  Mijn naam is Monique Verhoeven. Ik ben leesconsulent en mediacoach primair onderwijs in Waddinxveen en voor de PWA in Nieuwerkerk aan den IJssel. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag en donderdagochtend. Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 0182 64 97 74 of via

  Bekijk details van