Jaaraanbod

Voor kinderen zijn boeken van groot belang. Door plaatjes kijken, praten, lezen en voorlezen leren ze hoe de wereld eruit ziet. Samen met boeken bezig zijn is bovendien goed voor de ontwikkeling van de taal, de fantasie en de concentratie. Zelfstandig leren lezen gaat makkelijker als kinderen plezier beleven aan verhalen en gewend zijn aan boeken!

Voor veel peuterspeelzalen en kinderdagverblijven is dit reden genoeg om aandacht te besteden aan taal en lezen. Wij kunnen u hierbij ondersteunen. Door samen te werken kunnen we een bijdrage leveren aan de ontwikkelingskansen van kinderen.

De Bibliotheek biedt het primair onderwijs elk jaar een pakket van activiteiten en producten aan, gericht op leerlingen in het basisonderwijs. Het aanbod bevat activiteiten op het gebied van leesbevordering en cultuureducatie en bestaat uit een basis-, plus- en cultuurpakket.

Jaaraanbod 2018 - 2019

Inschrijfformulier BoekToer

Inschrijfformulier Voorschools aanbod

Inschrijfformulier Primair onderwijs