Ik & Ko en Puk & Ko

Puk & Ko

Puk & Ko is een thematisch programma voor meertalige peutergroepen. Puk & Ko besteedt aandacht aan voorbereidend rekenen en sociale vaardigheden. De handpop Puk speelt hierbij een belangrijke rol. Het programma is opgebouwd rond tien thema´s uit de directe leefwereld van peuters. Bij elk thema zijn tien activiteiten ontwikkeld, zoals knutselen, bewegen, voorlezen en spel, waardoor de peuters de wereld om hen heen op een actieve manier ontdekken.

Puk & Ko Thuis is het bijbehorende ouderprogramma. Bij negen thema’s van Puk & Ko zijn activiteiten ontwikkeld waarmee ouders in hun eigen taal thuis hun peuter kunnen helpen zich te ontwikkelen.

Kijk op de site van Puk & Ko voor meer informatie

Ik & Ko

Ik & Ko is een totaalprogramma voor kleuterklassen waarin kinderen met een taalachterstand zitten. Naast Nederlandse taalvaardigheid is er aandacht voor beginnende gecijferdheid en de sociaal-communicatieve ontwikkeling. Ik & Ko sluit aan bij het project Schatkist en bij de methode Veilig Leren Lezen.

Het programma werkt met 18 thema’s die inhoudelijk aansluiten bij de onderwerpen die in groep 1 en 2 basisschool aan bod komen. Ieder thema bestaat uit 12 activiteiten en duurt gemiddeld drie of vier weken. Bij ieder thema hoort een prentenboek of voorleesverhaal. Er kan steeds gekozen worden uit twee versies, een originele versie en een vereenvoudigde versie. De knuffelpop Ko speelt een belangrijke rol bij alle activiteiten.

Er bestaat een aangepaste versie voor gebruik in het onderwijs aan dove kinderen.

Kijk op de site van Ik & Ko voor meer informatie