Digitale overheid

Hoe regel ik mijn zaken met de overheid? Ook nu kunnen bedrijven en burgers al overheidszaken digitaal afhandelen. Dat is gemakkelijk, maar roept ook vragen op over veiligheid en privacy. Wat is de digitale overheid?

Onder digitale overheid verstaan we de online communicatie tussen burgers, bedrijven en overheid. De overheid heeft verschillende online diensten die daarbij helpen. Donorregistratie? Er is veel over gesproken, maar hoe regel ik dat nu digitaal? Aangifte Inkomsten Belasting, APK keuring, zorg
aanvragen?  Is het allemaal wel veilig? Kan ik iets verkeerd doen? Kortom, onzekerheid en angst kunnen hierbij een grote rol spelen.

De bibliotheek ondersteunt het bevorderen van digitale vaardigheden. Internet neemt een prominente plek in, zowel thuis als op het werk. Meer dan 90% van deNederlanders heeft immers toegang tot het internet. Maar dat betekent nietautomatisch dat iedereen ook zonder problemen zijn weg vindt op het internet! De digitale ontwikkelingen zijn misschien voor jou vanzelfsprekend, maar dat geldt niet voor iedereen.

Daarom biedt De Bibliotheek De Groene Venen de cursus ‘Digisterker’: werken met de elektronische overheid’ aan. In vier bijeenkomsten worden al uw vragen behandeld en gaat u onder deskundige begeleiding zelf aan de slag. Er is aandacht voor wachtwoorden en veilig internetgedrag. Want het zou toch veel makkelijker zijn als u dit zelf kunt regelen! Thuis, wanneer het u uitkomt!

Vragen: stuur uw vraag naar digisterker@bibliotheekdegroenevenen.nl

Ook bij ons in de Bibliotheek kunt u informeren naar de cusus Digisterker